top of page

HUISHOUDELIJK

REGLEMENT

Arikel 1:

Iedereen die het feestterrein betreedt, verklaart zich akkoord met onderstaand reglement. In geval van niet-naleving ervan hebben de organisatoren het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van het terrein te verwijderen.

 

Arikel 2:

De organisatoren van het evenement hebben de volgende rechten:

De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst.

De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker.

De handtassen en andere tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker.

Bezoekers oppervlakkig te laten aftasten door bewakingsagenten.

 

Arikel 3:

De onderstaande voorwerpen zijn verboden op het feestterrein.

Eigen eten of drank.

Gevaarlijke en / of storende voorwerpen zoals verdovende middelen, lachgas, wapens, drones, vuurwerk, glaswerk, scherpe voorwerpen of andere goederen die door de organisatie als ongepast wordt beschouwd.

Deodorant in de vorm van spuitbussen.

Eigen stoelen, tafels of partytenten.

 

Arikel 4:

De organisatoren, de bewakingsfirma en de politie behouden zich bovendien het recht voor om de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of een persoon te allen tijde van het evenement te verwijderen.

Wanneer deze weigert zich te laten controleren.

Wanneer deze in het bezit is van voorwerpen die een gevaar vormen voor de veiligheid.

Wegens (vermoedens van) drugsgebruik of gebruik van andere verdovende middelen.

Wegens zichtbaar alcoholmisbruik.

Wegens agressief of hinderlijk gedrag.

Wanneer deze betrapt wordt op wildplassen of grensoverschrijdend gedrag.

Wanneer deze het festivalterrein onrechtmatig betreedt.

Bij (vermoedens van) diefstal of vandalisme.

 

Arikel 5:

Het verbruik van alcoholische dranken is voor jongeren onder 16 jaar verboden. De consumptie van gedistilleerde dranken is voor personen onder 18 jaar verboden.

 

Arikel 6:

Let goed op je spullen! De organisatie is niet verantwoordelijke voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere schadegevallen.

 

Arikel 7:

Bekers of consumpties meenemen buiten het evenemententerrein is verboden.

 

Arikel 8:

Aan de ingang zal iedere bezoeker een polsbandje krijgen. De organisatie kan te allen tijde op de aanwezigheid van dit bandje controleren. Personen op het terrein zonder bandje kan de verdere toegang ontzegd worden.

 

Arikel 9:

De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor programmawijzigingen of afgelasting van optredens, sluiting van kermisattracties en dergelijke door weersomstandigheden.

 

Arikel 10:

Door het betreden van het feestterrein geeft u automatisch toestemming dat foto’s, reportages of videomateriaal, gebruikt wordt voor publicatiedoeleinden, van u genomen kunnen worden.

 

Arikel 11:

Personen jonger dan 12 jaar dienen op het terrein vergezeld te zijn van een meerderjarige begeleider.

 

Arikel 12:

In geval van overtreding van bovenstaand reglement worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht en / of kan er door de organisatie een klacht tegen u worden ingediend.

 

Berg Feest komt tot stand dankzij vrijwilligers. Gelieve respect te hebben voor hun werk en jullie afval in de vuilbakken te gooien.

 

Graag ook de rust buiten het terrein bewaren uit respect voor omwonenden. Laten we er samen een echt feest van maken!

bottom of page